Pamokos struktūra

Pamoka, kuri organizuojama remiantis kritinio mąstymo metodika, susideda iš trijų dalių:
1) Sužadinimas. Mokytoja pristato, kas naujo bus išmokta pamokoje. Aiškinamasi, ką vaikai jau žino ta tema, išsiaiškinama, ką klasė norėtų sužinoti naujo per pamoką (suformuojami pamokos tikslai).
2) Prasmės suvokimas. Mokytoja supažindina vaikus su nauja informacija. Tas gali būti daroma labai žaismingai, įdomiai – per eksperimentus, komandines užduotis, suvaidinant ar asocijuojant. Tyrinėdami praktiškai mokiniai apibendrina savo pastebėjimus, atlieka analizę, palyginimą – taip žinios įprasminamos, mokomasi mąstyti. Šioje pamokos dalyje naujas žinias vaikai iškart taiko praktiškai, kad jos neliktų teorinėmis, o iškart virstų įgūdžiais, būtų užtvirtinamos gyvomis asociacijomis, gautomis per patyrimą.
3) Refleksija (arba apmąstymas). Po susipažinimo su nauja informacija per praktinę veiklą (žinių “pačiupinėjimą”), vaikai mokosi susisteminti informaciją, padaryti apibendrinimus ir išvadas. Emocinės kompetencijos vystymui taip pat svarbu mokytis įsivardinti kaip vaikai jautėsi procese, kas jiems buvo svarbu, kas lengva, kas - sunku. Klasė įsivertina, ką pavyko pasiekti pamokos metu, kas dar liko nepadaryta, išsikelia naujus tikslus, ką dar norėtų sužinoti nagrinėjama tema.

Kontaktai:
Mus rasite:

Verkių g. 37, Vilnius
Ozo g. 37, Vilnius
Kontaktai šiems filialams:
Tel. 8 647 64098
El. p. info@pazinimo-medis.lt

Fabijoniškių g. 30, Vilnius
Pievų g. 4, Vilnius
Kontaktai šiems filialams:
Tel. 8 610 10228
El. p. admin@pazinimo-medis.lt
© 2013-2019 Pažinimo medis. Visos teisės saugomos įstatymo.