Kritinis mąstymas

Mūsų mokykloje ugdymas pagrįstas kritinio mąstymo modeliu, kurio efektyvumas pagrįstas praktiškai ir į kurį orientuojasi ateities ugdymas. Jei mūsų, tėvelių, kartos ugdymas buvo pagrįstas teorinių žinių įsiminimu (paprastai tariant – “iškalimu”), tai kritinio mąstymo metodikoje vaikai mokosi ne tiek įsimindami žinias, kiek patys aktyviai ieškodami informacijos, ją išbandydami praktiškai, per bendrą veiklą, eksperimentus, vėliau darant išvadas ir apibendrinimus. Tokiu būdu informacija yra ne tik geriau įsimenama, bet ir suprantama, įsisąmoninama, mokantis ją pritaikyti praktiškai, įprasminti savo patirtį. Skatinamas aktyvus (priešingybė pasyviam) mokymasis, mokinio dalyvavimas pamokoje, jo emocinis ir intelektinis įsitraukimas. Mokinį stengiamasi sudominti naujomis žiniomis, sužadinti jo vidinę motyvaciją, mokyti apibendrinti savo patirtį, kritiškai mąstyti.

Neatsiejamas nuo kritinio mąstymo metodikos taikymo yra aktyvusis mokymasis. Šioje metodikoje naudojami eksperimentai, praktinės užduotys, mokomasi žaidimo forma, kažkas gali būti suvaidinama.

Į pamokas kviečiame įdomių svečių, pamokos nevyksta vien tik klasėje. Pavyzdžiui., jei lietuvių kalboje turime temą „tiesioginė kalba”, grupelė vaikų gali tapti įžymybėmis, kurios duoda interviu, kita grupelė vaikų – žurnalistais, kurie ima ir užrašo interviu, o dar keli – redaktoriais, kurie užrašytą kalbą taiso. Arba jei mūsų tema yra skruzdėlės, tai mes galima pirma miške stebėti skruzdėlyną, skruzdėlių gyvenimą, o kilus klausimams, grįžę ieškoti informacijos enciklopedijose, internete, pasinaudojant šiuolaikinių technologijų galimybėmis pamatyti skruzdėlių gyvenimą iš arti, sulėtintą ir pan.

Tyrimų duomenys rodo, kad:

  • 40% gabių vaikų Lietuvoje mokosi vidutiniškai ar blogai dėl to, kad mokytis jiems nuobodu ar užduotys neatitinka jų gabumų lygio;
  • Tam, kad vaikas visam gyvenimui išlaikytų džiaugsmą ir meilę mokymuisi, į šį procesą turi būti įjungti jo jutimai, jausmai ir patyrimo supratimas;
  • Žaidimas padidina vaiko IQ, gerina jo socialinę-emocinę veiklą, mokymąsi bei akademinės veiklos rezultatus;
  • Longitudinių tyrimų duomenimis, trečdalį dienos praleidus dailės, muzikos ar fizinio lavinimo pamokose, pagerėja vaiko fizinė savijauta bei požiūris į mokymąsi.
Kontaktai:
Mus rasite:

Verkių g. 37, Vilnius
Ozo g. 37, Vilnius
Kontaktai šiems filialams:
Tel. 8 647 64098
El. p. info@pazinimo-medis.lt

Fabijoniškių g. 30, Vilnius
Pievų g. 4, Vilnius
Kontaktai šiems filialams:
Tel. 8 610 10228
El. p. admin@pazinimo-medis.lt
© 2013-2019 Pažinimo medis. Visos teisės saugomos įstatymo.